Om M&Q

M&Q står för Marknad och Qvalitet och grundades 1999.
Vår ”mission” är att hjälpa våra kunder fatta beslut som bygger på kunskap. Vi vill att våra kunder skall arbeta efter ”värdecirkeln” för ständiga förbättringar:
- Analysera
- Sätta mål
- Åtgärda
- Följa upp

Vår huvudverksamhet består i att göra olika typer av undersökningar med fokus på kunden, medarbetaren, företaget eller produkten, men vi genomför också olika typer av semiarier inom strategi, marknadsföring och kvalitet. Vi är medlemmar i SIQs intressentförening.

Varför M&Q?
- Väl beprövade metoder
- Snabb processtid
- Flexibilitet, kan utföra många olika typer av uppdrag
- Extern resurs vid undersökningar kan ge mer ”ärliga svar”
- Extern resurs vid utredningar och tolkning av resultat kan ge nya infallsvinklar
- Extern resurs kan ge bättre lyhördhet i organisationen

 

Vi står bakom och försöker följa SIQsgrundläggande värderingar:

Kundorientering Ständiga förbättringar
Engagerat ledarskap Lära av andra
Allas delaktighet Snabbare reaktioner
Kompetensutveckling Faktabaserade beslut
Långsiktighet Samverkan
Samhällsansvar  
Processorientering  
Förebyggande åtgärder  

Vi arbetar efter ”värdecirkeln” för ständiga förbättringar.